Zarząd Miejski TKKF w Siedlcach zachęca do wzięcia udział w Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego Zakładów Pracy. Impreza odbędzie się 10 grudnia.

Regulamin Drużynowego Turnieju Tenisa Stołowego Zakładów Pracy

I. CEL TURNIEJU                                                  
Popularyzacja tenisa stołowego jako formy aktywnego wypoczynku. Wyłonienie najlepszej zakładowej drużyny z terenu miasta Siedlce.

II. ORGANIZATORZY                                                  
Organizatorem turnieju jest Zarząd Miejski TKKF w Siedlcach oraz  NSZZ „Solidarność” oddział w Siedlcach.

III. MIEJSCE I TERMIN
Turniej zostanie rozegrany w sali do tenisa stołowego MKS „Pogoń” Siedlce, ul. B. Prusa 6 w n/w dniu: 10 grudnia (poniedziałek) 2018
o godz. 18.30

IV. UCZESTNICTWO
W turnieju uczestniczą drużyny zakładowe. Drużyna składa się z dwóch zawodników, którzy muszą być pracownikami danego zakładu zatrudnionymi na umowę o pracę lub kontrakt.
Zawodnicy zgłoszeni do drużyny muszą posiadać poświadczenie o zatrudnieniu w danym zakładzie oraz adnotację lekarza o braku przeciw wskazań do udziału w tego typu zawodach sportowych.

V. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU
Każdy Zakład Pracy chcąc wziąć udział w turnieju musi zgłosić swoją drużynę, a w przypadku wcześniejszego zgłoszenia potwierdzić swój udział. Zgłoszenia będą przyjmowane również w dniu zawodów.

VI. ZASADY ROZGRYWANIA TURNIEJU
Drużyna składa się z dwóch zawodników. Drużyny między sobą rozgrywać będą mecze wg. następujących zasad:
Zawodnicy z drużyn rozegrają między sobą 4 pojedynki singlowe (a-x, b-y, a-y, b-x). W przypadku remisu 2:2 decydującą o wyniku meczu grą będzie debel. Jeśli po grach singlowych wynik meczu zostanie rozstrzygnięty np. 4:0, 3:1 gra deblowa nie będzie rozgrywana.
System rozgrywania turnieju zostanie podany po otrzymaniu zgłoszeń i będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.

VII. NAGRODY
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc drużyny otrzymują puchary a zawodnicy tych drużyn (2 zawodników) nagrody rzeczowe.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
O wszelkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy. Zawodnicy uczestniczący w turnieju muszą posiadać obuwie sportowe.