Regulamin korzystania z Kortów Tenisowych ZM TKKF w Siedlcach

1. Właścicielem Kortów jest Zarząd Miejski TKKF w Siedlcach.

2. Korty Tenisowe czynne są w dni powszednie w godz. 14.00 – 20.00; w dni świąteczne oraz dni wolne od pracy w godz. 10.00 – 20.00.

3. Wstęp na korty jest możliwy tylko w stroju i obuwiu do tenisa ziemnego, po wykupieniu biletu, karnetu bądź zawarciu umowy najmu.

4. Rezerwacji kortów dokonuje się u obsługi kortów.

5. Osoby wykupujące karnet tenisowy podlegają regulaminowi karnetów.

6. Wysokość opłat za korzystanie z kortu ustala i podaje do wiadomości właściciel kortu tj. ZM TKKF w Siedlcach każdorazowo przed rozpoczęciem letniego sezonu tenisowego.

7. Imprezy tenisowe organizowane na kortach odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.

8. Korzystający z kortu zobowiązani są do zachowania porządku.

9. Uporządkowanie nawierzchni kortu powinno odbywać się w ramach wynajętego czasu gry.

10. Korzystający z kortu musi zachować się w sposób umożliwiający grę osobom na kortach sąsiednich.

11. Korzystający z kortu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone podczas gry.

12. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren obiektu.

13. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu zabrania się przebywania na terenie obiektu.

14. Palenie tytoniu możliwe jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

15. Gospodarz obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie obiektu, a także za rzeczy zagubione przez korzystających z kortów.

16. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

17. Wszystkie skargi i wnioski należy składać obsłudze kortu lub kierownictwu obiektu - Waldemar Kosowski 604-818-927.


 Regulamin karnetów na korty tenisowe w sezonie 2021

1. Karnet umożliwia korzystanie z kortów tenisowych przy ul. Batorego i jest ważny od dnia zakupu do 31 października 2021 r.

2. Cena karnetu dla jednej osoby wynosi 850,00 zł. Wykupienie karnetu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Karnet ważny jest tylko na osobę na którą został wystawiony. Oznacza to, że karnet nie podlega przekazywaniu innym osobom a w ramach zarezerwowanych godzin prawo do korzystania z kortu ma wyłącznie właściciel karnetu.

4. Właściciel karnetu ma zagwarantowane korzystanie z kortów w wymiarze 2 godz. (lekcyjnych) tygodniowo.

5. Każdy właściciel karnetu poza swoimi godzinami ma prawo:
• korzystać bezpłatnie z kortów tenisowych w dowolnych ilościach (jeśli kort jest wolny). W związku z tym, że w dni powszednie kort jest czynny w godz. 15.00 – 20.00, każdy właściciel karnetu otrzymuje klucz od kortów co umożliwia mu korzystanie z kortów w godzinach rannych.
• grając w godzinach gdy nie ma obsługi kortów, każdy grający ma obowiązek po swojej grze wyrównać i wyszczotkować kort.
• do gry w godzinach rannych mają prawo tylko właściciele karnetów, innych użytkowników obowiązuje normalna opłata.

6. Spóźnienie się na zarezerwowaną godzinę pow. 15 min. upoważnia obsługę kortów do wpuszczenia na ten kort innych użytkowników.

7. Jeśli na kort zostanie wykupiony jeden karnet obsługa może bez zgody właściciela tego karnetu sprzedać na ten sam kort drugi karnet.

8. W przypadku złych warunków atmosferycznych i za niewykorzystane godziny nie zwraca się pieniędzy oraz godziny te nie podlegają zwrotowi.

9. Turnieje rozgrywane na kortach podlegają odrębnym przepisom.

10. W przypadku rozgrywania turnieju na kortach karnety w tych terminach nie będą realizowane.

11. Wykupiony karnet nie podlega zwrotowi.

12. O wszelkich sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego regulaminu decyduje Zarząd Miejski TKKF w Siedlcach, ul. 3-go Maja 28.

Zarząd Miejski TKKF w Siedlcach