Wielkimi krokami zbliża się XXVIII Miejska Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna Przedszkoli o Puchar Prezydenta Miasta Siedlce. Zachęcając do wzięcia udziału, prezentujemy regulamin i wykaz wszystkich konkurencji.

REGULAMIN XXVIII Miejskiej Spartakiady Sportowo-Rekreacyjnej Przedszkoli o Puchar Prezydenta Miasta Siedlce

1. CEL SPARTAKIADY
Popularyzacja zajęć rekreacyjnych w przedszkolach, wyłonienie najbardziej usportowionego przedszkola na terenie miasta Siedlce.

2. ORGANIZATOR
Organizatorem Spartakiady jest Zarząd Miejski TKKF w Siedlcach i Mazowieckie TKKF w Warszawie.

3. MIEJSCE I TERMIN
Spartakiada odbędzie się w hali sportowej Agencji Rozwoju Miasta w Siedlcach, ul. B. Prusa 6.
Eliminacje oraz finał zostaną rozegrane w listopadzie i grudniu 2018 r.
Szczegółowe terminy zostaną podane po otrzymaniu zgłoszeń.

4. UCZESTNICTWO
W Spartakiadzie mogą uczestniczyć reprezentacje wszystkich przedszkoli z tereny miasta Siedlce. Reprezentacja przedszkola liczy 20 dzieci (10 dziewczynek i 10 chłopców).

5. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Zgłoszenia do udziału w Spartakiadzie przyjmuje Zarząd Miejski TKKF w Siedlcach, ul. 3-go Maja 28, tel. (025) 632-28-40 k 602 273 221, tkkfsiedlce @onet.pl  w terminie do dnia: 30 października 2018 r.
W zależności od ilości zgłoszeń zostanie opracowany terminarz oraz zasady przeprowadzenia eliminacji i finału. Przedszkola, które zgłoszą swój udział zostaną o w/w zasadach powiadomione oddzielnym komunikatem. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest zgoda rodziców na udział ich dziecka i przetwarzanie danych osobowych.

6. NAGRODY
Wszystkie dzieci biorące udział w Spartakiadzie otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy. Przedszkola biorące udział w finałach otrzymują puchary, a dzieci medale.

7. ZASADY FINANSOWANIA
Wszelkie koszty związane z organizacją imprezy ponoszą organizatorzy.

8. SPRAWY ORGANIZACYJNE
Przedszkola na zawody dowożone są transportem organizatora. Dzieci biorące udział w Spartakiadzie winny posiadać stroje i obuwie sportowe, dotyczy to również opiekunów.
O wszelkich sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują wyłącznie organizatorzy.

W załączeniu wykaz konkurencji.

 

        ORGANIZATORZY

 


 

GŁÓWNY SPONSOR