Program pracy Ośrodka Terapii Ruchowej dla osób III wieku

działającego przy Zarządzie Miejskim TKKF na rok 2022

Cel główny programu: promocja zdrowego starzenia

Cele szczegółowe:

-         zachowanie oraz poprawa sprawności fizycznej

-         zachowanie samodzielności i niezależności w życiu codziennym

-         edukacja prozdrowotna

-         polepszenie samopoczucia

-         aktywność społeczna

-         wdrożenie prawidłowych nawyków i przyzwyczajeń

-         likwidacja skutków stresu

Gimnastyka prozdrowotna – zajęcia praktyczne na sali baletowej i na pływalni:

-         ćwiczenia usprawniające przy muzyce

-         ćwiczenia z przyborami: szarfy, piłki, ringo, hantle

-         terapia tańcem

-         gry i zabawy ruchowe

-         gimnastyka w wodzie z przyborami i bez (makarony, deski, pasy)

-         ćwiczenia profilaktyczne w bólach kręgosłupa

-         ćwiczenia poprawiające ruchomość stawów, stretching

-         ćwiczenia wzmacniające mięśnie i stawy

-         ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową, poprawa równowagi

-         ćwiczenia oddechowe

-         automasaż

-         edukacja prozdrowotna – podstawowe zagadnienia teoretyczne

Zajęcia praktyczne w plenerze (parki, tereny rekreacyjne, lasy):

-         marsze i spacery połączone z gimnastyką

-         ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem terenu i drzew

-         ścieżki zdrowia

-         ćwiczenia oddechowe i enrgetyzujące

-         zabawy i gry terenowe

-         zabawy integracyjne – ogniska, tańce i śpiewy

-         imprezy rekreacyjne

 

Zajęcia integracyjne:

-         imprezy okolicznościowe

-         wycieczki turystyczne i krajoznawcze

-         wieczorki taneczne

-         zabawy integracyjne przy ognisku

-         wyjścia i wyjazdy do kina i teatru

Zalecenia dodatkowych form ruchu:

-         ćwiczenia specjalistyczne zalecane przez instruktorów i lekarza

-         formy rekreacji ruchowej z rodziną w domu i plenerze

 

Opieka lekarska:

-         założenie i aktualizacja karty zdrowia

-         określenie stanu zdrowia dopuszczenie do ćwiczeń

-         konsultacje lekarskie

-         badania kontrolne

Założenia organizacyjne:

-         zajęcia odbywają się na sali baletowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach i na basenie przy Publicznym Gimnazjum nr 4 oraz w terenie

-         do ćwiczeń wykorzystywany jest sprzęt: maty, piłki, ringo, szarfy, kijki, makarony i deski

-         zajęcia odbywają się od 3 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 z przerwą wakacyjną

-         zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu (2 x 1 godz. - gimnastyka na sali i w plenerze, 1 x 45 min. - aguafitness)

-         uczestnicy podzieleni są na dwie grupy ćwiczebne

-         zajęcia w ośrodku prowadzi wykwalifikowana kadra

-         prowadzona jest ewidencja opłat za zajęcia

-         prowadzone są dzienniki zajęć