1. Właścicielem Kortów jest Zarząd Miejski TKKF w Siedlcach.

2. Korty Tenisowe czynne są w dni powszednie w godz. 15.00 – 20.00; w dni świąteczne oraz dni wolne od pracy w godz. 10.00 – 20.00.

3. Wstęp na korty jest możliwy tylko w stroju i obuwiu do tenisa ziemnego, po wykupieniu biletu, karnetu bądź zawarciu umowy najmu.

4. Rezerwacji kortów dokonuje się u obsługi kortów.

5. Osoby wykupujące karnet tenisowy podlegają regulaminowi karnetów.

6. Wysokość opłat za korzystanie z kortu ustala i podaje do wiadomości właściciel kortu tj. ZM TKKF w Siedlcach każdorazowo przed rozpoczęciem letniego sezonu tenisowego.

7. Imprezy tenisowe organizowane na kortach odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.

8. Korzystający z kortu zobowiązani są do zachowania porządku.

9. Uporządkowanie nawierzchni kortu powinno odbywać się w ramach wynajętego czasu gry.

10. Korzystający z kortu musi zachować się w sposób umożliwiający grę osobom na kortach sąsiednich.

11. Korzystający z kortu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone podczas gry.

12. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren obiektu.

13. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu zabrania się przebywania na terenie obiektu.

14. Palenie tytoniu możliwe jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

15. Gospodarz obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie obiektu, a także za rzeczy zagubione przez korzystających z kortów.

16. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

17. Wszystkie skargi i wnioski należy składać obsłudze kortu lub kierownictwu obiektu - Waldemar Kosowski 604-818-927