1. Karnet umożliwia korzystanie z kortów tenisowych przy ul. Batorego i jest ważny od dnia zakupu do 31 października 2021 r.

2. Cena karnetu dla jednej osoby wynosi 850,00 zł. Wykupienie karnetu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Karnet ważny jest tylko na osobę na którą został wystawiony. Oznacza to, że karnet nie podlega przekazywaniu innym osobom a w ramach zarezerwowanych godzin prawo do korzystania z kortu ma wyłącznie właściciel karnetu.

4. Właściciel karnetu ma zagwarantowane korzystanie z kortów w wymiarze 2 godz. (lekcyjnych) tygodniowo.

5. Każdy właściciel karnetu poza swoimi godzinami ma prawo:
• korzystać bezpłatnie z kortów tenisowych w dowolnych ilościach (jeśli kort jest wolny). W związku z tym, że w dni powszednie kort jest czynny w godz. 15.00 – 20.00, każdy właściciel karnetu otrzymuje klucz od kortów co umożliwia mu korzystanie z kortów w godzinach rannych.
grając w godzinach gdy nie ma obsługi kortów, każdy grający ma obowiązek po swojej grze wyrównać i wyszczotkować kort.
do gry w godzinach rannych mają prawo tylko właściciele karnetów, innych użytkowników obowiązuje normalna opłata.

6. Spóźnienie się na zarezerwowaną godzinę pow. 15 min. upoważnia obsługę kortów do wpuszczenia na ten kort innych użytkowników.

7. Jeśli na kort zostanie wykupiony jeden karnet obsługa może bez zgody właściciela tego karnetu sprzedać na ten sam kort drugi karnet.

8. W przypadku złych warunków atmosferycznych i za niewykorzystane godziny nie zwraca się pieniędzy oraz godziny te nie podlegają zwrotowi.

9. Turnieje rozgrywane na kortach podlegają odrębnym przepisom.

10. W przypadku rozgrywania turnieju na kortach karnety w tych terminach nie będą realizowane.

11. Wykupiony karnet nie podlega zwrotowi.

12. O wszelkich sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego regulaminu decyduje Zarząd Miejski TKKF w Siedlcach, ul. 3-go Maja 28.

Zarząd Miejski TKKF w Siedlcach