zapraszamy do zapoznania się z regulaminem zawodów

 

 

REGULAMIN


I. CEL ZAWODÓW   
                                            
Popularyzacja strzelania jako formy wypoczynku. Wyłonienie najlepszej zakładowej drużyny z terenu miasta Siedlce (wyniki turnieju wliczane będą do punktacji współzawodnictwa zakładów)

II. ORGANIZATORZY
                                                 
Organizatorem turnieju jest Zarząd Miejski TKKF w Siedlcach oraz  NSZZ „Solidarność” oddział w Siedlcach.

III. MIEJSCE I TERMIN

Turniej zostanie rozegrany na strzelnicy Klubu Strzelectwa Sportowego „DRAGON” w Siedlcach ul. Sokołowska 178 (dawne zakłady „Miś”) w dniu 7 październik 2014 r. (wtorek) od godz. 17.00

IV. UCZESTNICTWO

W turnieju uczestniczą drużyny zakładowe. Drużyna składa się z dwóch zawodników, którzy muszą być pracownikami danego zakładu zatrudnionymi na umowę o pracę lub kontrakt.
Zawodnicy zgłoszeni do drużyny muszą posiadać poświadczenie o zatrudnieniu w danym zakładzie oraz adnotację lekarza o braku przeciw wskazań do udziału w tego typu zawodach sportowych.

V. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU

Każdy Zakład Pracy chcąc wziąć udział w turnieju musi zgłosić swoją drużynę w dniu zawodów  do godz. 16.45

VI. ZASADY ROZGRYWANIA TURNIEJU

Drużyna składa się z dwóch zawodników. Zawodnicy strzelają z dwóch kategorii broni:
 - pistolet – pozycja stojąca
 - karabin – pozycja leżąca
Suma uzyskanych punktów przez dwóch zawodników z obu strzelań składa się na wynik drużyny.

VII. NAGRODY

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc drużyny otrzymują puchary a zawodnicy tych drużyn
(2 zawodników) okolicznościowe koszulki.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

O wszelkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy. Zawodnicy uczestniczący w turnieju muszą posiadać obuwie sportowe.


                                O R G A N I Z A T O R Z Y