Zapraszamy do wzięcia udziału w XXIV Crossie Rowerów Górskich. Impreza organizowana przez Zarząd Miejski TKKF w Siedlcach odbędzie się 29 września. 

W sobotę 29 września o godz. 10.00 nad terenach przy zalewie Muchawka (blisko "Stanicy") odbędzie się XXIV Cross Rowerów Górskich.

Rywalizacja będzie przebiegała w sześciu kategoriach wiekowych: 
- gr. I - dzieci w wieku do 8 lat
- gr. II - dzieci w wieku 9-10 lat
- gr. III - młodzież szkolna w wieku 11-12 lat
- gr. IV -młodzież szkolna w wieku 13-15 lat
- gr. V - powyżej 16 lat 
- gr. VI - powyżej 40 lat

Żeby wziąć udział w zawodach, należy wypełnić zgłoszenie na kuponie znajdującym się w papierowej wersji "Tygodnika Siedleckiego". Wypełniony kupon trzeba dostarczyć do biura Zarządu Miejskiego TKKK w Siedlcach mieszczącym się przy ul. 3-go Maja 28, w terminie do 26 września.

Przypominamy, że przystępując do rywalizacji, należy mieć kask.

Osoby niepełnoletnie muszą być z opiekunem!