W dniach 13-14 września na stadionie Agencji Rozwoju Miasta Siedlce, przy ul. Prusa 6 zostanie rozegrana kolejna edycja Siedleckiego Festiwalu Sportowo-Rekreacyjnego Szkół Podstawowych i Ponadgimnazjalnych. Prezentujemy regulamin.

 Regulamin

Siedleckiego Festiwalu Sportowo-Rekreacyjnego Szkół

Podstawowych i Ponadgimnazjalnych - 2018

I. CEL

Celem „Festiwalu Sportowo-Rekreacyjnego Siedleckich Szkół” jest uczczenie obchodów „Dni Siedlec” oraz wyłonienie najbardziej usportowionej Szkoły na terenie miasta.

II. ORGANIZATOR

Organizatorem Festiwalu jest Zarząd Miejski TKKF w Siedlcach. Pod Patronatem Prezydenta Miasta Siedlce           

III. ZASADY UCZESTNICTWA

W festiwalu mogą brać udział:
- Szkoły Podstawowe
- Szkoły Ponadgimnazjalne

W imprezie uczestniczą reprezentacje w/w szkół, biorąc udział w konkurencjach, które wchodzą w skład festiwalu. Uczestnicy winni posiadać badania lekarskie o braku przeciwwskazań udziału.

IV. KONKURENCJE I SPOSÓB ICH ROZGRYWANIA

SZKOŁY PODSTAWOWE:

- dwa ognie (konkurencja dla dzieci z klas V i młodszych)

Drużyna składa się 10 osób (5 dziewczynek i 5 chłopców). Na boisku w trakcie gry przebywa 8 osób (4 dziewczynki + 4 chłopców) pozostała dwójka jest rezerwowymi. Konkurencja rozgrywana na zasadzie turnieju, szczegóły uzależnione są od ilości zgłoszonych drużyn. Zasady gry jak w lidze w „Dwa ognie”.

Koszykówka 3 osobowa dla dziew. i chł. (konkurencja dla klas VII i mł.)

Drużyna składa się z 4 graczy (3 na boisku, 1 rezerwowy). Turniej rozgrywany na zasadach „Blacktopu”. Szczegółowe zasady rozgrywania turnieju uzależnione są od ilości zgłoszonych drużyn.

Sztafeta biegowa dla dziewcząt i chłopców kl. VIII i mł. (4 x 400 m.)

Szkolę może reprezentować jedna sztafeta w kat. chłopców i jedna w kat. dziewcząt.

piłka nożna – chłopców kl.VI i mł.

Drużyna składa się z 8 zawodników. Na boisku przebywa 6 (5+1) pozostali są zawodnikami rezerwowymi. Zawody rozgrywane w formie turnieju. Szczegóły uzależnione są od ilości zgłoszonych drużyn.

piłka siatkowa 3 osobowa dla dziew. i chł. (konkurencja dla klas VIII i mł.)

Drużyna składa się z 4 graczy (3 na boisku, 1 rezerwowy). Turniej rozgrywany na zasadach „Trójek”. Szczegółowe zasady rozgrywania turnieju uzależnione są od ilości zgłoszonych drużyn.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

- piłka nożna – chłopców

Drużyna składa się z 8 zawodników. Na boisku przebywa 6 (5+1) pozostali są zawodnikami rezerwowymi. Zawody rozgrywane w formie turnieju. Szczegóły uzależnione są od ilości zgłoszonych drużyn.

- koszykówka 3 osobowa dla dziew. i chł.

Drużyna składa się z 4 graczy (3 na boisku, 1 rezerwowy). Turniej rozgrywany na zasadach „Blacktopu”. Szczegółowe zasady rozgrywania turnieju uzależnione są od ilości zgłoszonych drużyn.

- piłka siatkowa 3 osobowa dla dziew. i chł.

Drużyna składa się z 4 graczy (3 na boisku, 1 rezerwowy). Turniej rozgrywany na zasadach turnieju piłki siatkowej „Trójek” (boiska trawiaste). Szczegółowe zasady rozgrywania turnieju uzależnione są od ilości zgłoszonych drużyn.

- Sztafeta biegowa dla dziewcząt (4 x 400 m.) dla chłopców (4 x 800 m.)

Szkołę może reprezentować jedna sztafeta w kat. chłopców i jedna w kat. dziewcząt.

V. TERMIN I MIEJSCE

Festiwal zostanie rozegrany w n/w terminach:

  • Szkoły Podstawowe13 września 2018 r. (czwartek) – godz. 10.00
    Stadion ul. B. Prusa 6

Wszystkie konkurencje rozgrywane będą na stadionie przy ul. B. Prusa 6 w Siedlcach

  • Szkoły Ponadgimnazjalne14 września 2018 r. (piątek) – godz. 10.00
    Stadion ul. B. Prusa 6

Wszystkie konkurencje rozgrywane będą na stadionie przy ul. B. Prusa 6 w Siedlcach

VI. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia (pisemne) do Festiwalu przyjmuje w terminie do dnia 20 czerwca 2018 r.
Zarząd Miejski TKKF, 08-110 Siedlce, ul. 3-go Maja 28.

VII. ZASADY PUNKTACJI

Festiwal prowadzony będzie tylko w klasyfikacji drużynowej dla poszczególnych grupy szkół. Na ogólną punktację każdej szkoły złożą się punkty uzyskane za zajęcie miejsc w poszczególnych konkurencjach.

Zasady punktacji (dotyczą wszystkich konkurencji):
I m. - 20 pkt.
II m. - 15 pkt.
III m. - 12 pkt.
IV m. - 10 pkt.
V m. - 8 pkt.
VI m. - 7 pkt.
VII m. - 6 pkt.
VIII m. i niżej po - 5 pkt.

Jeżeli w konkurencji drużyny powyżej miejsca VIII uplasują się na takich samych pozycjach (np. 3/4, 5/6, ) punkty z tych miejsc są sumowane i dzielone na drużyny.

O miejscu w ogólnej punktacji decyduje większa ilość punktów zdobytych w poszczególnych konkurencjach. W przypadku równej ilości punktów decydujące znaczenia mają wyniki uzyskane w poszczególnych konkurencjach (ilość I m., II m. itd.).

VIII. NAGRODY

  • Nagrody indywidualne – koszulki okolicznościowe za zajęcie miejsc I - III.
  • Nagrody drużynowe:

- nagrody w postaci sprzętu sportowego otrzymują trzy pierwsze szkoły w ogólnej punktacji
- puchary otrzymują szkoły za zajęcie miejsc I – III

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

O sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego regulaminu decydują wyłącznie organizatorzy.

                                                                                                                                                           O R G A N I Z A T O R    

                                                                                                                                                          Zarząd Miejski TKKF Siedlce

 

GŁÓWNY SPONSOR